Interview Royal HaskoningDHV, Mark Gorter

[eerste verhaal in een tweeluik]

Royal HaskoningDHV, een wereldwijd vermaarde naam uit Nederland. Op vele fronten actief in high end advisering van bedrijven en overheden, onder andere op het gebied van innovatieve mobiliteit, duurzaamheid en de energietransitie. Zelf elektrisch gaan rijden is dus een logisch vervolg.

Daarvoor is wel een drijver nodig. Bij Royal HaskoningDHV ging dat op de voor een organisatie meest efficiënte manier: de CEO wilde het. Efficiënt, omdat het overtuigen van de verschillende lagen van de organisatie gemakkelijker gaat, al zat er nog steeds veel zendingswerk richting OR, HRM en Facilitair. Het ging wel een stuk gemakkelijker doordat de CEO aanjager was. Dit versnelt de gang van zaken, er wordt direct actie ondernomen.

CEO Erik Oostwegel zag de kansen. Intern is vervolgens de vraag gesteld: hoe ziet voor ons de transitie naar elektrisch rijden eruit? Adviseur Duurzame Mobiliteit en één van de mensen die de transitie op zich nam, Mark Gorter: “In eerste instantie wilden we wel direct naar een 100% zero-emissie wagenpark. Dat bleek een te grote stap, we wilden te snel.”

Maar dan. De leaseregeling. Facility die terecht kritische vragen stelt. “Die vragen zijn bij een dergelijke vernieuwing in de organisatie ook te verwachten, het gaat totaal buiten gebaande paden. Daarom hebben we een oplossing bedacht: we gaan eerst testen. Met de i3’s”, aldus Gorter.

Vrijwillig, gratis, mét tegenprestatie

Hoe heeft Royal HaskoningDHV dit aangepakt, wat kunnen we leren?

Collega’s konden gratis hun lopende leasecontract inleveren en de nieuwe BMW i3 gaan leasen. Zonder boete en met het fiscaal voordeel. 26 mensen hebben de stap gezet, in oktober 2016. Deze eerste kleine stap bleek goed te doen.

In het eerste half jaar was de tegenprestatie om mee te werken aan monitoring en het terugkoppelen van ervaringen. “Na die zes maanden heb je de leercurve van elektrisch rijden wel gehad. Dan ben je er zo aan gewend, het is het nieuwe normaal geworden. We hadden alle inzichten die we nodig hadden, dus zijn we gestopt met monitoren”, zegt Gorter. Er zijn enquêtes afgenomen, focusgroepen ingesteld, laadgegevens zijn geanalyseerd. In april 2017 is de test afgesloten. Alle berijders van dit eerste uur rijden nog steeds in hun volledig elektrische auto.

Wat leerde dat?

De leaserijder van Royal HaskoningDHV kan zonder moeite in een BEV (Battery Electric Vehicle) rijden. Kan gewoon. Dus was het vervolg: pas de leaseregeling aan.

Dan moeten intern alle lichten op groen worden gezet. Dat is tussen april en september 2017 gedaan. De Ondernemingsraad en HR voor de arbeidsvoorwaarden, Facility voor de laadinfra. De Raad van Bestuur rondde het in september af: alle medewerkers rijden per definitie BEV, de enige escape is dat men voor het mobiliteitsbudget gaat.

Daar ontstond wel enige twijfel bij. Gaat men dan vooral daarvoor kiezen? Dat is duurder voor de organisatie en het risico is dat ze zelf mobiliteit gaan regelen, zelf een oude diesel kopen. Ze zijn nu ruim anderhalf jaar op weg: het mobiliteitsbudget is van 7 naar 10% gegaan. Ondanks de minieme stijging heeft Gorter wel de proef op de som genomen en is gaan praten met de mensen die hiervoor kozen.

Terugkerend misverstand over volledig elektrische auto’s

De voornaamste reden blijkt de angst voor de actieradius te zijn bij de huidige voertuigen. “Over drie jaar kunnen ze veel verder, dan stap ik alsnog over”, is de meest gehoorde repliek.

Gorter daarover: “En dat is nu zo’n groot misverstand. Het blijkt gewoon dat mensen hun autokeuze afstemmen op die ene extreme rit die ze eens in de zoveel tijd maken. De meeste ritten liggen bij ons op 150 kilometer per dag, of minder. Totáál geen probleem dus. En bij die enkele extremere rit: snellaadstation. Opgelost.” De veel gehoorde mythe over de actieradius bij elektrisch rijden komt dus ook bij RHDHV voor. En het is met de huidige generatie auto’s een verwaarloosbaar kwaad. Zeker met de komst van elektrische auto’s met een range van meer dan 300km is het nog gemakkelijker geworden.

“Een grappige constatering”, verhaalt Gorter, “komt van hen die op voorhand deze tegenwerping ook hadden en de stap toch hebben gewaagd. Want toen ze eenmaal erin reden? Nooit meer van ze gehoord. Het ís dus ook gewoon geen probleem”.

"Pasje en kabel, daar ben je zo aan gewend. Aan de range ben je zo gewend. Die ene keer dat je het niet op één lading redt, ga je langs de snellader."

[tweede verhaal in dit tweeluik]

 

Zelf stappen maken

De uitdagingen om uw wagenpark te verduurzamen starten bij grote en kleinere wagenparken bij interne betrokkenheid en inzicht van kosten en opbrengsten, zoals Mark Gorter van Royal HaskoningDHV aangeeft.

De benodigde inzichten om die uitdagingen aan te kunnen, kunnen worden verkregen via de MKB EV Scan van stichting E-PACT. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 


Dit artikel is tot stand gekomen onder de vlag van DKTI Transport, Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.